Sumiyatun, Sumiyatun. 2021. “PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL STAD UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENENTUKAN TOPIK DAN TEMA DALAM SUATU KARANGAN PADA SISWA KELAS IV SDN KEBUNAN I SUMENEP TAHUN PELAJARAN 2010-2011”. LENSA (Lentera Sains): Jurnal Pendidikan IPA 1 (1), 27-33. https://doi.org/10.24929/lensa.v1i1.137.