[1]
S. Arif and A. R. Hidayati, “PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF DI TENGAH PANDEMI COVID 19”, LENSA, vol. 11, no. 2, pp. 60-72, Oct. 2021.